«Кыргыз темир жолу» УК» МИсынын темир жол бекеттериндеги жана аянтчаларында жайгашкан вагондордо жана контейнерлердеги сакталган жүктөрдөн алынуучу жыйымдар алынбайт жана туунду төлөмдөр эсептелбейт

20 Апреля 2020

«Кыргыз темир жолу» УК» МИсы короновирус пандемиясына байланышкан кырдаалга жардам көрсөтүү максатында жана Кыргыз Республикасынын тышкы экономикалык ишмердүүлүгүнүн катышуучуларын, ишкерлеринин жана экспортоочуларынын колдоо иретинде «Кыргыз темир жолу» УК» МИсынын темир жол бекеттериндеги жана аянтчаларында жайгашкан вагондордо жана контейнерлердеги сакталган жүктөрдөн алынуучу жыйымдар алынбайт жана туунду төлөмдөр эсептелбейт

«Кыргыз темир жолу» УК» МИсы короновирус пандемиясына байланышкан кырдаалга жардам көрсөтүү максатында жана  Кыргыз Республикасынын  тышкы экономикалык ишмердүүлүгүнүн катышуучуларын, ишкерлеринин жана экспортоочуларынын колдоо иретинде «Кыргыз темир жолу» УК» МИсынын темир жол бекеттериндеги жана аянтчаларында жайгашкан вагондордо жана контейнерлердеги сакталган жүктөрдөн алынуучу жыйымдар алынбайт жана туунду төлөмдөр эсептелбейт.


Ошондой эле белгилеп коюу керек, «Кыргыз темир жолу» УК» МИсы жүк ташуучуларга өз убагында темир жол бекеттеринен товарларды алып кетүүгө жана кыймылдуу курамдарды бошотууга жардам берүү максатында Бишкек шаарынын комендантына темир жол бекеттериндеги жүктөрдү кабыл алуучуларга - ишкерлерге шаардын айланасында тоскоолдуксуз кыймылда болууга жардам берүү өтүнүчү менен расмий кат жөнөткөн, биз бул маселени чечилишине көмөк көрсөткөн Бишкек шаарынын комендантына ыраазылыгыбызды билдиребиз.


Маалым кат: Бүгүнкү күндө Кыргыз темир жолу стратегиялык объекти болгондугуна байланыштуу өзүнүн ишин штаттык тартипте күнү-түнү менен жүк ташылуучу поезддер  эл чарбасынын жүктөрүн анын ичинде биринчи керектүү жүктөрдү кабыл алууну жана жеткирүүнү камсыз кылууда.

Бардык жаңылыктар