Филиалдар

 • Локомотив чарбасы боюнча филиалы

  Бишкек ш. Лев Толстой көчөсү, үй  № 105
  0 (312) 92-63-13 – кабылдама

   

   

   

  Көпүрөчүлөр отряды

  Бишкек ш. Лев Толстой көчөсү, үй № 103

  0 (012) 92-62-07 - кабылдама

   

   

   

  Жол чарбасы боюнча филиалы

  Бишкек ш. Лев Толстой көчөсү, үй № 93-а 

  0 (312) 92-74-04 - кабылдама 


   

 •  

  Электроэнергия, сигнализация жана байланышты камсыз кылуу боюнча филиалы

  Бишкек ш. Кривоносова көчөсү, үй №1
  0 (312) 92-60-20 - кабылдама
   

   

  Материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу боюнча филиалы 
 • 720009, Бишкек ш. 1-Товарная к.42 
 • Тел.: (+996 312) 92-71-40; факс: (+996 312) 92-71-40;
 •  р/с 1030120000052875
 • №БИК103001 ГОПУ ОАО «Коммерческий Банк Кыргызстан»
 • ИНН41901199510207
 •  

   

  Вагон чарбасы филиалы

  Бишкек ш. Лев Толстой көчөсү, үй № 59-а
  0 (312) 92-61-26 - кабылдама

   
 • Жүк жүктөө жана жүк түшүрүү иштерин камсыз кылуу боюнча филиалы

  Бишкек ш. Лев Толстой көчөсү, үй № 45
  0 (312) 92-62-60 - кабылдама

  Жүргүнчүлөрдү тейлөө боюнча филиалы

  Бишкек ш. Лев Толстой көчөсү, үй № 63-а
  0 (312) 54-01-06 - кабылдама

   
 • Маалыматтык тактоону камсыз кылуу боюнча филиалы

  Бишкек ш. Осмонова көчөсү, 1/1
  0 (312) 92-75-93 - кабылдама
   

   

  Темир жол обьектилерин жана ташылуучу жүктөрдү аскердик кайтарууга алууну камсыз кылуу боюнча филиалы

  Бишкек ш. Ш. Термечиков көчөсү үй № 4
  0 (312) 92-75-02 - кабылдама

   
 • Түштүк бөлүмү

  Джалал-Абад ш. Токтогул көчөсү, үй № 7
  0 (3722) 5-02-12
  0 (3722) 5-04-19