Байланыш маалыматы

Дареги: 720009, Бишкек шаары, Лев Толстой көчөсү, үй № 83
кабылдама: 0 (312) 92-74-71
Факс: 0 (312) 92-69-32
E-mail: info@railway.aknet.kg
 • Локомотив чарбасы боюнча филиалы

  Бишкек ш. Лев Толстой көчөсү, үй  № 105
  0 (312) 92-63-13 – кабылдама
   

  Көпүрөчүлөр отряды

  Бишкек ш. Лев Толстой көчөсү, үй № 103
  0 (012) 92-62-07 - кабылдама

  Скачать тарифы

   
 • Электроэнергия, сигнализация жана байланышты камсыз кылуу боюнча филиалы

  Бишкек ш. Кривоносова көчөсү, үй №1
  0 (312) 92-60-20 - кабылдама
   

  Жол чарбасы филиалы

  Бишкек ш. Лев Толстой көчөсү, үй № 93-а 

  0 (312) 92-74-04 - кабылдама

   

 • Материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу боюнча филиалы

  Бишкек ш. 1-Товарная көчөсү, үй № 42
  0 (312) 92-71-40

  Вагон чарбасы филиалы

  Бишкек ш. Лев Толстой көчөсү, үй № 59-а
  0 (312) 92-62-22 - кабылдама

   
 • Жүк жүктөө жана жүк түшүрүү иштерин камсыз кылуу боюнча филиалы

  Бишкек ш. Лев Толстой көчөсү, үй № 45
  0 (312) 92-62-60 - кабылдама
   

  Жүргүнчүлөрдү тейлөө боюнча филиалы

  Бишкек ш. Лев Толстой көчөсү, үй № 63-а
  0 (312) 54-01-06 - кабылдама

   
 • Маалыматтык тактоону камсыз кылуу боюнча филиалы

  Бишкек ш. Осмонова көчөсү, 1/1
  0 (312) 92-75-93 - кабылдама
   

  Темир жол обьектилерин жана ташылуучу жүктөрдү аскердик кайтарууга алууну камсыз кылуу боюнча филиалы

  Бишкек ш. Ш. Термечиков көчөсү үй № 4
  0 (312) 92-75-02 - кабылдама

   
 • Түштүк бөлүмү

  Джалал-Абад ш. Токтогул көчөсү, үй № 7
  0 (3722) 5-02-12
  0 (3722) 5-04-19