«Кыргыз темир жолу» Улуттук компания» мамлекеттик ишканасында шаар аралык поезд каттамы иштей баштады. :

«Кыргыз темир жолу» Улуттук компания» мамлекеттик ишканасында шаар аралык поезд каттамы иштей баштады.  «Кыргыз темир жолу» Улуттук компания» мамлекеттик ишканасында шаар аралык поезд каттамы иштей баштады.  «Кыргыз темир жолу» Улуттук компания» мамлекеттик ишканасында шаар аралык поезд каттамы иштей баштады.  «Кыргыз темир жолу» Улуттук компания» мамлекеттик ишканасында шаар аралык поезд каттамы иштей баштады.  «Кыргыз темир жолу» Улуттук компания» мамлекеттик ишканасында шаар аралык поезд каттамы иштей баштады.  «Кыргыз темир жолу» Улуттук компания» мамлекеттик ишканасында шаар аралык поезд каттамы иштей баштады.  «Кыргыз темир жолу» Улуттук компания» мамлекеттик ишканасында шаар аралык поезд каттамы иштей баштады.  «Кыргыз темир жолу» Улуттук компания» мамлекеттик ишканасында шаар аралык поезд каттамы иштей баштады.  «Кыргыз темир жолу» Улуттук компания» мамлекеттик ишканасында шаар аралык поезд каттамы иштей баштады.