"Кыргыз темир жолу" Улуттук компания» мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Алмазбек Ногойбаев темир жолчуларга жогорку сыйлыктарды тапшырды:

"Кыргыз темир жолу" Улуттук компания» мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Алмазбек Ногойбаев темир жолчуларга жогорку сыйлыктарды тапшырды "Кыргыз темир жолу" Улуттук компания» мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Алмазбек Ногойбаев темир жолчуларга жогорку сыйлыктарды тапшырды "Кыргыз темир жолу" Улуттук компания» мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Алмазбек Ногойбаев темир жолчуларга жогорку сыйлыктарды тапшырды "Кыргыз темир жолу" Улуттук компания» мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Алмазбек Ногойбаев темир жолчуларга жогорку сыйлыктарды тапшырды "Кыргыз темир жолу" Улуттук компания» мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Алмазбек Ногойбаев темир жолчуларга жогорку сыйлыктарды тапшырды "Кыргыз темир жолу" Улуттук компания» мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Алмазбек Ногойбаев темир жолчуларга жогорку сыйлыктарды тапшырды "Кыргыз темир жолу" Улуттук компания» мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Алмазбек Ногойбаев темир жолчуларга жогорку сыйлыктарды тапшырды "Кыргыз темир жолу" Улуттук компания» мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Алмазбек Ногойбаев темир жолчуларга жогорку сыйлыктарды тапшырды