«Кыргыз темир жолу» Улуттук компания» мамлекеттик ишканасы жол катмарын тешкерүүчү жаңы жабдуу алды:

«Кыргыз темир жолу» Улуттук компания» мамлекеттик ишканасы жол катмарын тешкерүүчү жаңы жабдуу алды «Кыргыз темир жолу» Улуттук компания» мамлекеттик ишканасы жол катмарын тешкерүүчү жаңы жабдуу алды «Кыргыз темир жолу» Улуттук компания» мамлекеттик ишканасы жол катмарын тешкерүүчү жаңы жабдуу алды «Кыргыз темир жолу» Улуттук компания» мамлекеттик ишканасы жол катмарын тешкерүүчү жаңы жабдуу алды «Кыргыз темир жолу» Улуттук компания» мамлекеттик ишканасы жол катмарын тешкерүүчү жаңы жабдуу алды «Кыргыз темир жолу» Улуттук компания» мамлекеттик ишканасы жол катмарын тешкерүүчү жаңы жабдуу алды «Кыргыз темир жолу» Улуттук компания» мамлекеттик ишканасы жол катмарын тешкерүүчү жаңы жабдуу алды «Кыргыз темир жолу» Улуттук компания» мамлекеттик ишканасы жол катмарын тешкерүүчү жаңы жабдуу алды