«Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече» ички темир жол долбоору

 Өлкөдө туризм, кооз жаратылыш, таза аба жана башка чексиз мүмкүнчүлүктөр менен, Кыргыз темир жолу, бүгүнкү күндө эң маанилүү максаттардын бири катары экономикалык жана коомдук чөйрөнү өнүктүрүү боюнча бирдиктүү темир жол түйүнүн түзүүнү көздөйт.

«Балыкчы - Кочкор - Кара-Кече» темир жолун куруу долбоору - жогоруда айтылган концепцияны ишке ашыруу боюнча биринчи кадам болуп эсептелет.

Бүгүнкү күндө аталган долбоор Кара-Кече жылуулук электр станциясы (1,200 мВт жалпы кубаттулугу менен) жана Кара-Кече, Мин-Куш (Ак-Улак тилкеси) күрөң көмүр кенин иштетүү долбоорлору менен кошо Комплекстүү Инвестициялык Долбоорлордун алкагында ишке ашырылат.

Аталган Инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу алкагында Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече темир жол долбоорунун Техникалык-экономикалык негиздемеси иштелип чыгат.

Бул темир жол магистралынын курулушу төмөндөгүдөй мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет: