Филиалдар

 • Локомотив чарбасы боюнча филиалы

  Бишкек ш. Лев Толстой көчөсү, үй  № 105
  0 (312) 92-63-13 – кабылдама
  depo-bishkek@railway.aknet.kg

   

   

  Мостоотряд

  Бишкек ш. Лев Толстой көчөсү, үй № 103

  0 (012) 92-62-07 - кабылдама

   

   

 • Жол чарбасы боюнча филиалы

  Бишкек ш. Лев Толстой көчөсү, үй № 93-а
  0 (312) 92-74-04 - кабылдама
  tehpch@railway.aknet.kg

   

  Электроэнергия, сигнализация жана байланышты камсыз кылуу боюнча филиалы

  Бишкек ш. Кривоносова көчөсү, үй №1
  0 (312) 92-60-20 - кабылдама
  ing@inter.net.kg

   
 • Материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу боюнча филиалы

  720009, Бишкек ш. 1-Товарная к.42

  Тел.: (+996 312) 92-71-40; факс: (+996 312) 92-71-40;

  e-mail!: gpnkktj_mto@mail.ru р/с 1030120000052875

  №БИК103001 ГОПУ ОАО «Коммерческий Банк Кыргызстан»
  ИНН41901199510207

   

  Вагон чарбасы филиалы

  Бишкек ш. Лев Толстой көчөсү, үй № 59-а
  0 (312) 92-61-26 - кабылдама

   
 • Жүк жүктөө жана жүк түшүрүү иштерин камсыз кылуу боюнча филиалы

  Бишкек ш. Лев Толстой көчөсү, үй № 45
  0 (312) 92-62-60 - кабылдама
  mch-priemn@mail.ru

   

  Жүргүнчүлөрдү тейлөө боюнча филиалы

  Бишкек ш. Лев Толстой көчөсү, үй № 63-а
  0 (312) 54-01-06 - кабылдама

   
 • Маалыматтык тактоону камсыз кылуу боюнча филиалы

  Бишкек ш. Осмонова көчөсү, 1/1
  0 (312) 92-75-93 - кабылдама
  lnk@railway.aknet.kg

   

  Темир жол обьектилерин жана ташылуучу жүктөрдү аскердик кайтарууга алууну камсыз кылуу боюнча филиалы

  Бишкек ш. Ш. Термечиков көчөсү үй № 4
  0 (312) 92-75-02 - кабылдама

   
 • Түштүк бөлүмү

  Джалал-Абад ш. Токтогул көчөсү, үй № 7
  0 (3722) 5-02-12
  0 (3722) 5-04-19
  postmail@railway.elcat.kg